A-DISC™ – trening za razvoj kvalitetne komunikacije u timu

 

Učinkovita rješenja i strategije za poboljšanje komunikacije i međusobnog razumijevanja u timu!

(In-House program)

 

“Razumijevanje osobnosti je prvi korak u razumijevanju ljudi. Ako ne možemo vidjeti urođenu različitost u drugima i prihvatiti ih onakve kakvi jesu, smatrat ćemo da svatko tko nije kao mi na neki način nije ispravan.” – Florence Litauer

 

 

 

***

 

Poštovani posjetitelju,

Kvalitetan, usklađen i učinkovit tim ne nastaje slučajno. Iako postoje brojni čimbenici koji utječu na kvalitetu izvedbe pojedinog tima, uzimajući u obzir doba u kojem živimo, jedna od ključnih stavki uspjeha pojedinog tima definitivno se svodi na kvalitetu odnosa unutar tima ili, preciznije rečeno, na načine kako pojedini članovi tima postupaju prema željama, potrebama i očekivanjima drugih članova tima.

Razina do koje smo sposobni razumjeti ljude s kojima radimo i surađujemo te utjecati na način njihova razmišljanja i ponašanja ponajviše će utjecati na naše rezultate na poslu i na razinu naše motivacije i zadovoljstva na poslu – a indirektno i na uspjeh cijelog tima.

 

Kada govorimo o kvaliteti suradnje unutar tima, u osnovi, stvar je vrlo jednostavna…

Osobi koja prepoznaje naše potrebe i ponaša se prema nama onako kako to mi želimo automatski dajemo zeleno svjetlo i otvoreni smo za suradnju s njom. Osobi koja ne prepoznaje naše potrebe i način kako želimo da nas se tretira, već ustraje na svojoj perspektivi, neovisno o njezinim namjerama, automatski joj dajemo crveni karton i njezine ideje i zahtjeve voljni smo sagledati samo ako nam to spada u domenu “obveza”, i to do razine do koje baš moramo – ni mrvicu više od toga.

 

I tu se nitko ne razlikuje. Svi funkcioniramo na takav način.

 

Doslovce, mi poput hodajućih odašiljača i svojim ponašanjem i načinom komuniciranja ljudima oko sebe neprekidno odašiljemo signale kako želimo da oni komuniciraju i ponašaju se prema nama ako žele dobiti našu maksimalnu suradnju, pozornost i vrijeme.

 

Znati kako učinkovito “pročitati” takve signale ključ je uspješne komunikacije i stvaranja skladnih odnosa unutar tima.

 

I to je glavna svrha ovog treninga i A-DISC™ sistema i komunikacijskog modela kao ključnog “alata” koji će vam poslužiti kako biste mogli prepoznati “signale” koje vam ostali članovi tima redovito šalju i kojima vam jasno daju do znanja kako žele da s njima postupate ako želite njihovu suradnju i naklonost.

Uz navedeno, naučit ćete kako prepoznati vlastite dominantne preferencije ponašanja i komuniciranja te učinkovite načine i strategije prilagođavanja željenim preferencijama drugih, a da ne “ugušite” svoju osobnost.

 

 

Što je A-DISC™ sistem?

(DISC MODEL + MINDFULNESS)

Radi se o praktičnom sistemu koji možete koristiti za prepoznavanje predvidljivih sklonosti u ponašanju i komuniciranju ljudi u različitim situacijama te strategijama koje će vam pomoći da brzo pronađete zajednički jezik sa svima i budete u mogućnosti “upakirati” im svoju poruku tako da je jasno prime te joj pridaju upravo ono značenje koje ste joj vi izvorno pridali. Navedeni sistem u sebi ujedinjuje bazu znanja koja je svojevrsna kombinacija vrlo učinkovitog komunikacijskog modela poznatog pod nazivom “DISC” zajedno sa strategijama promatranja, adaptiranja te razvijanja svjesnosti i neutralne pozornosti utemeljenima na pristupu poznatom kao Mindfulness.

 

 

Na čemu se temelji DISC model?

DISC model temelji se na učenju koje potječe još iz doba antičke Grčke. Zahvaljujući stručnjacima iz raznih domena, taj se model u međuvremenu znatno usavršio i pretvorio u praktični “alat” za učinkovito korištenje u svakodnevici.

Iako je svaka osoba jedinstvena, gledajući sa stajališta preferencija pojedinom stilu komuniciranja i ponašanja, ljude se može svrstati unutar četiri temelje kategorije ili stila (“Dominance”, “Influence”, “Steadiness” i “Conscientiousness”) i dvanaest različitih podkategorija ili podstilova. Riječ je o preferencijama u vanjskom izražavanju osobe, a ne o profilima osobnosti. Navedene preferencije utječu na to na koji način će osoba, u pojedinim situacijama, ljudima oko sebe – svjesno ili nesvjesno – “iskomunicirati” svoje želje, potrebe i očekivanja te na koji je način sklona pristupiti ciljevima, zadacima i odnosima sa svojim suradnicima.

 

Znati kako prepoznati navedene preferencije ili, bolje reći, prepoznati uzorke preferiranog ponašanja i komuniciranja pojedine osobe te adaptirati se sukladno navedenim uzorcima, ključ je uspješne komunikacije i utjecanja.

 

 

Ciljevi A-DISC™ In-House treninga

 • Poboljšanje komunikacije i međusobnog razumijevanja u timu s pomoću konkretne baze znanja te alata i strategija praktičnih za svakodnevnu primjenu
 • Prepoznavanje dominantnih preferencija ponašanja i komuniciranja kod sebe i drugih članova tima
 • Prepoznavanje vlastitih snaga i slabosti te potencijala za daljnji razvoj 
 • Prilagodba (adaptacija) vlastitog ponašanja i komuniciranja na način da vas drugi “čuju” i razumiju
 • Razumijevanje “zona potencijalnih konflikata” koji primarno ili većim dijelom nastaju kao direktna posljedica različitosti u pogledu dominantnih preferencija ponašanja i komuniciranja
 • Podučavanje različitih tehnika i strategija kako biste navedeno znanje mogli primjenjivati u svakodnevnoj praksi.

 

 

Kako funkcionira A-DISC™ In-House trening?

Trening se sastoji od temeljne radionice u trajanju od 3-4 sata te dodatnih “follow up” susreta koji se provode po dogovoru.

 

Kratki sadržaj temeljne radionice

Modul #1 – Ispunjavanje A-DISC™ upitnika (verzija A.1.1.) i kratka analiza rezultata

Navedeni upitnik služi za prepoznavanje sljedećih postavki:

 • (1) prepoznavanje dominantnih sklonosti ponašanja i komuniciranja osobe
 • (2) prepoznavanje načina ponašanja i komuniciranja koje osoba primjenjuje obzirom na njezinu funkciju na poslu
 • (3) prepoznavanje snaga i slabosti i definiranje potencijala za daljnji razvoj te
 • (4) analiza “zone adaptacije” (razlika između prirodnih preferencija ponašanja i komuniciranja u odnosu na načine ponašanja i komuniciranja koje osoba primjenjuje na poslu).

 

Modul #2 – Razumijevanje različitih stilova ponašanja i komuniciranja

Upoznavanje i analiza četiri temeljna stila komuniciranja i ponašanja te dvanaest različitih podstilova, upoznavanje sa snagama i slabostima pojedinih stilova i podstilova te njihovim preferencijama u različitim situacijama na poslu uz korištenje A-DISC™ korisničkog priručnika.

 

Modul #3 – Prepoznavanje dominantnih preferencija ponašanja i komuniciranja kod drugih (bez korištenja upitnika)

Detaljno upoznavanje sudionika treninga s metodom A-DISC™ INSTANT SKENIRANJE, kako bi sudionici treninga bez korištenja upitnika brzo mogli prepoznati dominantne preferencije ponašanja i komuniciranja svojih sugovornika ili ostalih članova tima.

 

Modul #4 – Igre uloga, upoznavanje različitih “adaptacijskih strategija” i vježbe komuniciranja s različitim stilovima

Razumijevanje načina učinkovitog komuniciranja sa različitim stilovima i podstilovima uz pristup koji u sebi kombinira teoretski dio te interaktivne vježbe.

 

Sadržaj “follow up” susreta

“Follow up” susreti održavaju se nakon održane temeljne radionice. Traju otprilike 2 sata i održavaju se 2-4 puta mjesečno. Svrha navedenih susreta jest dodatno produbiti znanje i razumijevanje funkcioniranja A-DISC™ sistema u praksi, steći nova znanja te raspraviti o najčešćim izazovima s kojima su se sudionici treninga susretali prilikom praktične primjene naučenih metoda i strategija.

 

Dodatne opcije treninga

Uz standardnu verziju navedenog treninga nudimo vam i dodatne opcije treninga:

 • (INDIVIDUALNI COACHING) Mogućnost individualnog coachinga s pojedinim članovima tima kako bi temeljitije upoznali svoje snage, slabosti, preferencije i prostor za daljnji razvoj i bili sposobni brže se prilagoditi preferencijama drugih.
 • (TEHNIKE PRODAJE I PREZENTACIJE) Dodatna radionica s posebnim naglaskom na tehnike prodaje i prezentacije, a sve u kontekstu A-DISC™ sistema.
 • (RAZVOJ LIDERSKIH VJEŠTINA) Dodatna radionica s posebnim naglaskom na razvoj liderskih vještina, a sve u kontekstu A-DISC™ sistema.

 

 

Treneri:

 

Tomislav Tomić i Lara Ivaniš (kliknite OVDJE za više informacija o trenerima / poveznica će se otvoriti u novoj kartici).

 

 

POŠALJITE SVOJ UPIT / UGOVORITE INFO SASTANAK

 

Želite li saznati više informacija o tome na koji način suradnja s nama može doprinijeti uspjehu vaše tvrtke ili organizacije, molimo da ispunite obrazac u nastavku i pošaljete nam svoj upit.

 

Kontakt

 

S poštovanjem,

Tomislav Tomić (autor A-DISC™ sistema)