Franck d.d.

Tri najveća izazova na poslu (anonimni upitnik)

U svrhu kreiranja treninga koji će polaznicima pružiti najveću praktičnu vrijednost, molimo Vas da izaberete tri opcije za koje smatrate da Vam predstavljaju najveće izazove na poslu.

Upitnik je potpuno anoniman.