Mindfulness i stres na poslu

Stres i pritisak na poslu ne samo da loše utječu na našu učinkovitost, produktivnost i općenito komunikaciju na poslu već predstavljaju ogroman problem za naše mentalno i fizičko zdravlje, crpe našu radnu energiju i uzrokuju nesanicu, anksioznost, depresiju, razdražljivost i nedostatak perspektive. Kada smo pod stresom, dio našeg mozga koji je zadužen za “rješavanje problema” prima manje kisika što nas koči pri donošenju kvalitetnih odluka.

Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2020., uz dijabetes i moždani udar, bolesti koje su posljedica stresa i sagorijevanja na poslu te depresija postati najzastupljenijim bolestima u svijetu.

 

Unatoč navedenom, dobra vijest je da stres ne postoji sam za sebe, neovisno o nama, već naša interpretacija pojedine situacije uvjetuje način na koji doživljavamo tu istu situaciju. Ne postoji “stresna situacija”, postoji jedino “stresna reakcija” na situaciju koja se događa u našem iskustvu, a nju uzrokuje “priča” koju “pričamo” sami sebi u pojedinim situacijama.

 

Ako idemo još korak dalje, lako ćemo doći do zaključka kako u podlozi svake situacije za koju osjećamo da nam stvara stres i pritisak na poslu postoji naš NESVJESNI OTPOR koji osjećamo u odnosu na tu situaciju. Što se više i duže OPIREMO pojedinoj situaciji, stres doživljavamo snažnijim. Riječ je o našoj prirodnoj tendenciji da se (mentalno) opiremo onome što nam ne odgoqvara i za što smatramo ili da se (1) NE BI TREBALO događati ili bi se (2) TREBALO događati na drukčiji način.

Taj NESVJESNI OTPOR uzrokuje nam aktivaciju (navalu) nelagodnih emocija koje stvaraju pritisak u našem tijelu. Dok smo pod navalom nelagodnih emocija, mi gubimo racionalnu perspektivu i osjećamo se poput žrtve koja je za nešto zakinuta i za to najčešće krivimo druge. A to ne samo da je loše za naše fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje već nas koči u tome da prepoznamo korake koji će nas dovesti do kvalitetnih rješenja te postajemo skloniji raznim konfliktima.

U osnovi, stres je samo mentalna igra koja se temelji na našoj − uglavnom nesvjesnoj − interpretaciji informacija koje primamo iz okoline i poznavanje te mentalne igre kao i njezine dinamike i zakonitosti kojima podliježe ne samo da će vam olakšati i život i poslovanje već će vam pomoći da postanete fokusiraniji, produktivniji i zadovoljniji sobom.

***

Dobra vijest je da smo u sklopu svojih Pro Mindfulness™ programa – koji u sebi integriraju mindfulness u kombinaciji s metodama praktične neuroznanosti – stvorili brojne alate, metode i strategije koji će vam omogućiti prepoznavanje i otpuštanje vlastitih obrazaca razmišljanja i interpretiranja činjenica koji vam najčešće uzrokuju stres i pritisak na poslu te ograničavaju vašu sposobnost donošenja kvalitetnih odluka.

Odlomak iz e-knjige Mindfulness i poslovna učinkovitost. Kliknite OVDJE i besplatno preuzmite e-knjigu

© Tomislav Tomić – 2018. Sva prava pridržana.