Optimum Flow™ (česta pitanja i odgovori)

 

U nastavku navodimo česta pitanja i odgovore vezano uz praktičnu primjenu Optimum Flow™ modela.

 

Sadržaj:

 • Na koji način funkcionira suradnja s nama tijekom primjene Optimum Flow™ modela?
 • Zašto se odlučiti na suradnju s nama?

 

 

Na koji način funkcionira suradnja s nama tijekom primjene Optimum Flow™ modela?

Naša suradnja tijekom primjene Optimum Flow™ modela svodi se na dvije opcije, uz posebnu napomenu da je Model izrazito fleksibilan i može ga se prilagoditi tvrtkama i organizacijama različitih veličina i profila:

 

 • Optimum Flow™ implementacija i coaching
 • Optimum Flow™ dijagnostika

 

 

#1 – OF implementacija i coaching

 

Nakon što započnemo suradnju i definiramo ključne ciljeve projekta kao i okvirno trajanje procesa, naš dio posla sastoji se od tri dijela:

 • Istraživanje i analiza ključnih čimbenika koji narušavaju optimalnu internu komunikaciju
 • Definiranje ostvarivih kratkoročnih ciljeva i plana akcije
 • Redovita evaluacija poduzetih koraka te pružanje redovite podrške.

 

(1. dio) Istraživanje i analiza ključnih čimbenika koji narušavaju optimalnu internu komunikaciju

Prvi dio svodi se na istraživanje i analizu ključnih čimbenika koji narušavaju optimalnu internu komunikaciju unutar tvrtke ili organizacije te stvaraju nepotreban stres ili konflikte (prvi dio Modela) ili, ako je u pitanju tvrtka koja je postigla ubrzani rast, istraživanje na koji način je promjena komunikacije s vanjskim tržištem prouzrokovala nedostatnost postojećih kanala interne komunikacije.

Primjeri stavki i čimbenika na koje u prvom dijelu primjene Modela često obraćamo pozornost (radi jednostavnijeg prikaza, u navedenom primjeru usmjereni smo samo na analizu i istraživanje team leadera uz napomenu da su, pri implementaciji Modela, svi sudionici procesa uključeni na sličan način, a analiza je prilagođena njihovoj ulozi i funkciji unutar tvrtke ili organizacije):

 

Analiza team leadera (primjer)

 • Koliko je upoznat s najnovijim trendovima u svojoj industriji?
 • Koliko je općenito motiviran za svoj posao?
 • Koliko su mu jasni svi ključni čimbenici koji uvjetuju uspjeh pojedinog projekta/poslovnog cilja?
 • U kakvom je odnosu s drugim voditeljima te vanjskim suradnicima?
 • Koliko je percipiran kao osoba koja je kompetentna za svoju funkciju?
 • Koliko detaljno istražuje različite izvore informacija prije donošenja odluke?
 • Koliko je orijentiran na ciljeve?
 • Koliko jasno zadaje ciljeve svojem timu?
 • Koliko aktivno sudjeluje u izgradnji svojeg tima?
 • Koliko detaljno poznaje članove svojeg tima te njihov profil osobnosti, snage i slabosti?
 • Koliko je sposoban formirati ciljeve na način da budu mjerljivi i motivirajući?
 • Koliko su kratkoročni ciljevi koje zadaje svojem timu u skladu s dugoročnom strategijom tvrtke ili organizacije?
 • Koliko je sposoban veće i kompleksne zadatke “pretvoriti” u manje cjeline?
 • Kojim načinima i strategijama svoj tim drži usmjerenim na prioritete?
 • Koliko je sklon javno preuzeti odgovornost za svoje pogreške?
 • Koliko često daje feedback i koliko je upoznat s učinkovitim načinima davanja feedbacka?
 • Koliko se odnosi prema primanju feedbacka?
 • Koliko je svjestan svoje komunikacije i poruke koju šalje?
 • Koliko je sklon mikromenadžmentu, a koliko učinkovito delegira zadatke?
 • Kakvu organizacijsku kulturu direktno ili indirektno  potiče svojim postupanjem?
 • Koji je stil njegova vodstva i na koji način stil njegova vodstva utječe na motivaciju članova tima?
 • Koliko je sposoban svoje ideje i odluke iskomunicirati na jasan i nedvosmislen način?
 • Koliko utječe na jasno definiranje uloga i zadataka među članovima tima?
 • S kojom razinom poštovanja se odnosi prema timu i koje sisteme motivacije koristi?
 • Koliko je upoznat s aktualnim konfliktima unutar svojeg tima i kakav stav zauzima prema tome?
 • Koliko ga članovi tima doživljavaju “sigurnim” za transparentno iznošenje “stvarnih” problema?
 • Kako reagira na nepredvidive promjene i na koji način se njegova reakcija na takve promjene odražava na njegov tim?
 • Kako reagira kad je pod jačim stresom i na koji način stres utječe na njegov pristup i komunikaciju prema timu i ostalim suradnicima?
 • Koliko je upoznat s metodama upravljanja stresom?
 • Koliko su njegovi nadređeni otvoreni za njegove ideje i feedback i kako to generalno utječe na njega kao osobu i kao voditelja?
 • Istraživanje najčešćih osobina kojima voditelji guše i demotiviraju svoj tim (Leadership Derailers)

 

 

(2. dio) Definiranje ostvarivih kratkoročnih ciljeva i plana akcije

Drugi dio našeg posla, u suradnji sa sudionicima procesa, svodi se na definiranje ostvarivih kratkoročnih ciljeva i plana akcije. U navedeno spada i, po potrebi, provođenje pojedinih radionica ili individualnog coachinga ili konzultacija kako bi voditelji, zaposlenici ili članovi organizacije stekli potrebna znanja i vještine koje će im omogućiti kvalitetniju suradnju.

 

 

(3. dio) Redovita evaluacija poduzetih koraka te pružanje redovite podrške

Treći dio našeg posla svodi se na redovitu evaluaciju poduzetih koraka te pružanje redovite podrške (coaching ili konzultacije) svima koji su aktivno uključeni u proces.

 

 

#2 – OF dijagnostika

 

Za razliku od OF implementacije i coachinga koji u sebi uključuje naš aktivan i nešto dugoročniji angažman u sklopu pojedine tvrtke ili organizacije, OF dijagnostika se sastoji od posebnog i povjerljivog pisanog izvještaja koji odgovornoj osobi (naručitelju) dostavljamo nakon provedenog istraživanja situacije unutar tvrtke ili organizacije s ciljem dobivanja što jasnijeg uvida u čimbenike koji narušavaju internu komunikaciju i odnose unutar tvrtke ili organizacije. Izvještaj sastavljamo na temelju provedenih individualnih konzultacija sa sudionicima procesa te anonimnih upitnika koje ispunjava određeni postotak voditelja, zaposlenika ili članova organizacije. Uz navedeno, po dogovoru, izvještaj može sadržavati posebnu sekciju koja sadrži i korektivne upute i sugestije za daljnje postupanje s ciljem poboljšanja interne komunikacije i stvaranja kvalitetnijih odnosa među zaposlenicima ili članovima organizacije.

 

 

Zašto se odlučiti na suradnju s nama?

 

Stručnost i iskustvo

Dugogodišnje iskustvo (kroz coaching) s različitim profilima klijenata iz poslovnog sektora omogućuje nam stvaranje cjelovitije “slike” stvarnog stanja unutar tvrtke ili organizacije, a “alati” koje koristimo za procjenu situacije omogućuju nam da se što prije usmjerimo na prioritetne stavke koje štetno utječu na internu komunikaciju te općenito odnose unutar tvrtke ili organizacije. Naša metodologija primarno se zasniva na tri temeljna načela:

 • Načelo mjerljivosti −bavimo se samo onim stavkama za koje se u dotičnom trenutku može razraditi konkretan i mjerljiv korektivni plan postupanja.
 • Načelo ostvarivosti −ciljeve i plan akcije koji, nakon provođenja prve faze Optimum Flow™ modela zajednički postavimo, moraju biti ostvarivi (a ne samo potrebni).
 • Načelo značajnosti −od svih stavki koje štetno utječu na internu komunikaciju i odnose unutar tvrtke ili organizacije, najviše pozornosti izdvajamo na one koje su dovoljno značajne da, kada se eliminiraju, mogu stvoriti prostor za željene rezultate.

 

 

Objektivnost

Notorna je činjenica da je osoba uvijek subjektivna kada je u pitanju procjena nečega oko čega je osobno uključena te “navija” za određeni ishod (sukladno svojim interesima). Naš primarni cilj jest biti što objektivniji u procjeni stvarne situacije i postojećih prepreka za internu komunikaciju, kao i u procjeni koraka i ciljeva koji su zaista izvedivi i ostvarivi, a naša pozicija (treća strana) upravo nam to i omogućava.

 

 

“Bezopasnost” (sigurna zona)

Nužni dio našeg sporazuma o suradnji jest naše bezuvjetno pravo da apsolutno štitimo privatnost svih sudionika procesa s kojima provodimo individualne konzultacije i coaching. Navedena pozicija pomaže nam stvoriti uvjete (sigurnu zonu) u kojima se sudionici procesa osjećaju sigurno, zaštićeno i slobodno otvoreno govoriti o svojim stavovima i pogledima vezano za temu o kojoj razgovaramo)  bez straha da će se morati suočiti s lošim posljedicama izražavanja svojeg mišljenja i gledanja na stvar.

 

 

Povjerljivost

Sve informacije do kojih dođemo za vrijeme naše zajedničke suradnje, u odnosu na treće osobe, tretiramo kao strogo povjerljivu poslovnu tajnu.

 

Za više informacija kliknite OVDJE i pošaljite nam svoj upit.